SP1NQN-SQ2NQN

  Siemianice-JO84ML

Z krótkofalarstwem spotkałam się kilka lat temu. Najpierw byłam biernym słuchaczem,póżniej zaczełam słuchać aktywnie. Jako żona SP1NQN pewnego dnia postanowiłam zostać "prawdziwym" krótkofalowcem i zdobyć pozwolenie radiowe. 06.07.2008 roku, w Kołobrzegu zdałam egzamin kategorii A. Po miesiącu otrzymałam znak SQ2NQN i choć nieco "nerwowo" zrobiłam pierwsze łączności. Świat krótkofalarski jest bardzo specyficzny, jednak mnie zaciekawił i dał możliwość innego spojrzenia na otaczającą rzeczywistość.
                      Po egzaminie ---->

    Pierwsze łączności na KF-ie
International
Comedy