SP1NQN-SQ2NQN

  Siemianice-JO84ML


International
Comedy
1całkowicie nieczytelny (COOO TY DO MNIE MÓWISZ?? ty
       mówisz
DO MNIE? HALLO?!)                   
2 -  
okresowo czytelny (co mówisz? słyszę co drugie słowo)
3 -   czytelny z trudem (muszę się dobrze wsłuchać, ale odbieram
       wszystko !!! )
4 -   czytelny bez trudności (typowy dla większości łączności,)
5 -  
doskonale czytelny (słychać wszystko, a nawet więcej ;)
Są tacy co nie wiedźą lub nie pamiętają o co tutaj chodzi !!!!
Artykuł zaczerpnięty ze strony SP2JAR